Publications

Churski P., Adamiak C., Dubownik A., Komornicki T., Pietrzykowski M., Szyda B., Śleszyński P., 2024. THE CHANGING ROLE OF FUNCTIONAL URBAN AREAS IN REGIONAL POLICY: NEW CHALLENGES FOR PLACEBASED POLICY. 01/2014 - Working Paper of TIPERICO Project. Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University Poznań.

DOI: 10.13140/RG.2.2.18097.76648

Full text

Churski, P., Adamiak, C., Szyda, B., Dubownik, A., Pietrzykowski, M., Śleszyński, P. (2023). Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach) [A new delimitation of Functional Urban Areas in Poland and its application in the practice of the place-based approach]. Przegląd Geograficzny95(1), 29–55.

DOI: 10.7163/PrzG.2023.1.2

Article full text: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/274316/edition/238507/content