Publikacje

Churski P. Szyda B., Dubownik A., Adamiak Cz., Pietrzykowski M., 2024, Wewnętrzne peryferie w świetle wybranych typologii obszarów wiejskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 69, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 185-214.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2024.69.12  

Pełny tekst

Adamiak C., Rodríguez-Pose A., Churski P., Dubownik A., Pietrzykowski M., Szyda B., Rosik P., 2024. PLACES THAT MATTER AND PLACES THAT DON’T: TERRITORIAL REVENGE AND COUNTER-REVENGE IN POLAND. 02/2014 - Working Paper of TIPERICO Project. Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University Poznań.

DOI:10.13140/RG.2.2.13413.61926

Pełny tekst

Churski P., Adamiak C., Dubownik A., Komornicki T., Pietrzykowski M., Szyda B., Śleszyński P., 2024. THE CHANGING ROLE OF FUNCTIONAL URBAN AREAS IN REGIONAL POLICY: NEW CHALLENGES FOR PLACEBASED POLICY. 01/2014 - Working Paper of TIPERICO Project. Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University Poznań.

DOI: 10.13140/RG.2.2.18097.76648

Pełny tekst

Churski, P., Adamiak, C., Szyda, B., Dubownik, A., Pietrzykowski, M., Śleszyński, P. (2023). Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach). Przegląd Geograficzny95(1), 29–55.

DOI: 10.7163/PrzG.2023.1.2

Pełna treść artykułu: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/274316/edition/238507/content