Publikacje

Churski, P., Adamiak, C., Szyda, B., Dubownik, A., Pietrzykowski, M., Śleszyński, P. (2023). Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach). Przegląd Geograficzny95(1), 29–55.

DOI: 10.7163/PrzG.2023.1.2

Pełna treść artykułu: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/274316/edition/238507/content