Konferencje

Trajektorie rozwojowe wewnętrznych peryferii w Polsce w warunkach turbulencji otoczenia​

Kongres Geografii Polskiej 2023 "Geografia niepewności" połączony z obchodami jubileuszu 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz 64. zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu w dniach 31 maja - 3 czerwca 2023.

Program Kongresu

Książka abstraktów

Development trajectories and distinctive characteristics of inner peripheries in Poland

Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów (American Association of Geographers) zorganizowana w Denver w dniach 23-27 marca 2023r.

STRONA KONFERENCJI

Delimitacja i typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ​na potrzeby wieloaspektowych badań wewnętrznych peryferii

Czwarta edycja konferencji "Analityczne wyzwania", zorganizowana przez Predictive Solutions pod patronatem Dyrektor Instytutu Informatyki AGH w Krakowie. 7 grudnia 2022r.

Książka abstraktów