Konferencje

Delimitacja i typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ​na potrzeby wieloaspektowych badań wewnętrznych peryferii

Czwarta edycja konferencji "Analityczne wyzwania", zorganizowana przez Predictive Solutions pod patronatem Dyrektor Instytutu Informatyki AGH w Krakowie. 7 grudnia 2022r.

Książka abstraktów

Development challenges of the inner peripheries in Poland in the post-COVID 19 period

61. Kongres ERSA. "Disparities in a Digitasing (Post-Covid) world - Networks, Entrepreneurship and Regional Development". 22-26 sierpnia 2022r.

Książka abstraktów