Development trajectories and distinctive characteristics of inner peripheries in Poland

Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów (American Association of Geographers) zorganizowana w Denver w dniach 23-27 marca 2023 r.

STRONA KONFERENCJI