Konferencja: "25 lat reformy samorządowej w Polsce - aspekty społeczno-ekonomiczne i finansowe, 14 grudnia 2023 roku, Zamość"

Prezentacja: Nowa delimitacja obszarów funkcjonalnych w Polsce – w poszukiwaniu adekwatności podziału terytorialnego względem sieci powiązań

Program konferencji

Strona konferencji