Delimitacja i typologia miejskich obszarów funkcjonalnych ​na potrzeby wieloaspektowych badań wewnętrznych peryferii

Czwarta edycja konferencji "Analityczne wyzwania", zorganizowana przez Predictive Solutions pod patronatem Dyrektor Instytutu Informatyki AGH w Krakowie. 7 grudnia 2022r.

Książka abstraktów