Trajektorie rozwojowe wewnętrznych peryferii w Polsce w warunkach turbulencji otoczenia​

Kongres Geografii Polskiej 2023 "Geografia niepewności" połączony z obchodami jubileuszu 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz 64. zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu w dniach 31 maja - 3 czerwca 2023.

Program Kongresu

Książka abstraktów