Churski P. Szyda B., Dubownik A., Adamiak Cz., Pietrzykowski M., 2024, Wewnętrzne peryferie w świetle wybranych typologii obszarów wiejskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 69, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 185-214.

Pełny tekst

ABSTRAKT: Celem opracowania jest określenie możliwości wykorzystania zróżnicowanych typologii obszarów wiejskich do wyjaśnienia procesów rozwojowych, a w dalszej kolejności do kształtowania polityki rozwojowej na obszarach wewnętrznych peryferii. W artykule zaprezentowano rozmieszczenie przestrzenne wewnętrznych peryferii w Polsce oraz przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanego rozkładu z wynikami wybranych podziałów obszarów wiejskich. Interpretacja otrzymanych wyników pozwala wnioskować, że zasadne jest odejście od kategoryzowania tych obszarów według ich poziomu wiejskości lub miejskości na rzecz pomiaru lokalnego kapitału terytorialnego w myśl koncepcji rozwoju wielofunkcyjnego. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ma natomiast duże znaczenie w wyjaśnianiu procesów rozwojowych i programowaniu interwencji rozwojowej na obszarze wewnętrznych peryferii.

SŁOWA KLUCZOWE: wewnętrzne peryferie, miejskie obszary funkcjonalne, obszary wiejskie, kapitał terytorialny, place based policy