Conference "Rural areas: transformations – processes – development challenges" dedicated to the memory of dr. hab. Konrad Czapiewski, 21-22 November 2023 r., Warsaw.

Presentation: Wewnętrzne peryferia w świetle wybranych klasyfikacji obszarów wiejskich (Inner peripheries in the light of selected classifications of rural areas)

Conference programme: Program konferencji

Conference Webpage