The inner peripheries in Poland in the system of multidimensional spatial development differences – old wine in a new bottle?

Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet Warszawski. The 13th CZECH-POLISH-SLOVAK SEMINARIUM – Geography for time in disarray. 1-3 czerwca 2022r., Kostelec nad Ohří, Czechy.

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW