TIPERICO
Rozwój peryferii wewnętrznych
TIPERICO
Przestrzenne zależności rozwoju
TIPERICO
Polityka spójności
TIPERICO
Trajektorie rozwojowe
TIPERICO
Rozwój społeczno-gospodarczy

Wykonawca

Konsorcjum Uczelni: UAM – UMK – UE Poznań

Obszar badawczy

HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

HS4 – Jednostka, instytucje, rynki

Budżet

681 120,00 zł

Czas realizacji

2021 – 2025

Streszczenie projektu

Pandemia SARS-CoV-2, która rozpoczęła się na przełomie 2019 i 2020 roku w Chinach obejmując cały świat, przynosi daleko idące konsekwencje społeczne i ekonomiczne, prowadząc nieuchronnie do recesji gospodarczej.

Czytaj więcej

Cel naukowy

Celem projektu jest identyfikacja prawidłowości zmian rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze wybranych obszarów wewnętrznych peryferii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich wrażliwości i odporności na konsekwencje kryzysu SARS-CoV-2 oraz wynikających z tego rekomendacji dla zmian ukierunkowania oraz sposobów realizacji interwencji polityki rozwoju.

Cel główny można doprecyzować w formie trzech grup celów szczegółowych: poznawczych, metodologicznych oraz aplikacyjnych.

Czytaj więcej

Znaczenie projektu

Realizacja projektu badawczego zakłada zgromadzenie materiału empirycznego o charakterze pierwotnym i wtórnym oraz wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod analizy do badań o charakterze opisowym, wyjaśniającym i weryfikującym.

Czytaj więcej

Koncepcja i plan badań

Badanie będzie przeprowadzone w dwóch układach przestrzennych: ogólnopolskim oraz kilku wybranych obszarów badawczych – funkcjonalnych regionów miejskich – stanowiących studia przypadków.

Projekt będzie podzielony na zasadnicze trzy etapy operacjonalizacji i badań empirycznych:

Delimitacja i typologia obszarów wewnętrznych peryferii spośród zbioru funkcjonalnych regionów małych i średnich miast.

Studia przypadków kilku wybranych obszarów wewnętrznych peryferii.

Badanie dynamiczne zmian w obszarach wewnętrznych peryferii w okresie kryzysu.

Metodyka badań

Realizacja projektu badawczego zakłada zgromadzenie materiału empirycznego o charakterze pierwotnym i wtórnym oraz wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod analizy tak aby w toku badań teorię i wiedzę pochodzącą z doświadczeń wcześniejszych badaczy i badań jakościowych wykorzystywać do prowadzenia ilościowych badań o charakterze opisowym, wyjaśniającym i weryfikującym (Morse i Niehaus, 2009).

Czytaj więcej

Bibliografia

Wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne)

Czytaj więcej

Projekt badawczy „Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2020/37/B/HS4/01034