Paweł Churski

Profesor nauk społecznych. Geograf ekonomiczny.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze:

  • Geografia człowieka
  • Rozwój regionalny i lokalny
  • Polityka regionalna i lokalna 
  • Zielona i sprawiedliwa transformacja

Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
Kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych

Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 9 monografii i 24 redakcji prac zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: problematykę rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce, w tym wyzwania związane ze zmianami klimatu, czynniki rozwoju i polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej, wyzwania odpowiedzialnych badań i innowacji oraz rolę uczelni w ich realizacji, zastosowanie ekonometrii i systemów informacji geograficznej do analiz przestrzennych, poziom i poziom życia, stan i zmiany na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i Europie. Kierownik i wykonawca projektów European Research Council, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowuje i realizuje również projekty badawcze i dydaktyczne finansowane w ramach konkursów ze środków funduszy strukturalnych. Wyniki swojej pracy naukowej ma przyjemność pożytkować dla potrzeb m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania oraz innych samorządów, instytucji i organizacji. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest współpracownikiem zagranicznych ośrodków naukowych i instytucji europejskich, w których odbył wizyty krótkoterminowe. Na zaproszenie Ministra był członkiem Zespołu zadaniowego ds. obszarów problemowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Był członkiem Komitetu Sterującego ds. organizacji Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej KRAKÓW 2014. Ma zaszczyt i przyjemność pracować w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk, pełniąc w jego strukturach funkcję Wiceprzewodniczącego. Jest członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Association of European Schools of Planning (AESOP), w której to organizacji wchodzi w skład Council of Representatives. Wchodzi w skład grupy Założycieli Stowarzyszenia European Regional Studies Association - Sekcja Polska, w którym w latach 2012-2016 pełnił funkcję Wieceprezesa Stowarzyszenia. Działa w Unii Uczelni na rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią pełniąc funkcję członka Zespołu Wykonawczego oraz koordynując pracą grupy ds. doskonalenia programów nauczania. Jest recenzentem European Research Council,  Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz recenzentem wydawniczym wielu wydawnictw i czasopism, w tym, m.in. Regional Studies, Papers in Regional Science, European Planning Studies, Applied Spatial Analysis and Policy, Moravian Geographical Report oraz Przeglądu Geograficznego, Biuletynu KPZK PAN, Studiów KPZK PAN, Studiów Regionaliów KPZK PAN i ERSA SEKCJA POLSKA, Prac Geograficznych IGiPZ PAN, Studiów Regionalnych i Lokalnych UW i wielu innych.

Paweł Churski
Wydział Geografii Społeczeno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10 
61-680 Poznań
http://wgseigp.amu.edu.pl